Påbygg

Skal du bygge påbygg?

Med påbygg mener vi en ny bygningsdel som plasseres oppå eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et  typisk påbygg.

  • Påbygg skiller seg fra tilbygg ved at tilbygget plasseres ved siden av eksisterende bygning.

 

Når du lage påbygg må søke med hjelp av fagfolk:

– Alltid

 

Vil du bygge påbygg?

 

I tettbygde strøk er tomter kostbare, og et tilbygg lønner seg som oftest. Men hva med eiendommer som ligger lengre ut i distriktene?

 

Hvis du allerede har betalt for tomten, så øker jo ikke tomtekostnadene om du bygger på huset. Du bare utnytter tomten bedre, og øker den samlede verdien på eiendommen din. Men lønner det seg? Vel, ute i distriktene er ofte eiendomsprisene lave uten at tilbygget vil være billigere å oppføre. Der vil det sannsynligvis være billigere å kjøpe en ny eiendom med større hus. Det vil i hvert fall bli et tapsprosjekt hvis du bygger på for å få bedre pris ved salg. Dessuten må du huske på lovens krav om tolv måneders botid de siste to årene hvis du vil unngå ekstra beskatning av merverdien.

 

Men selv ute i distriktene kan det være penger å spare på å bygge ut. Hvis familien blir større og trenger flere rom, så vil det å kjøpe ny eiendom medføre flere utgifter. I tillegg til tid og krefter for å flytte, så påløper det kostnader til selve flyttingen. Bruker du megler ved kjøp av ny eiendom må honorar betales, og i alle tilfeller skal Staten ha sin dokumentavgift. Disse utgiftene kan medføre at det totalt sett blir billigere å bygge ut eksisterende bolig.

 

Reguleringsplanen bestemmer

Tomten kan imidlertid ikke bebygges i sin helhet. Andelen av tomtens areal som er dekket av boligen kalles utnyttelsesgraden og den reguleres av reguleringsplanen som gjelder for tomtens beliggenhet. I Oslo er utnyttelsesgraden generelt satt til 25%.

 

Med Oslo som eksempel, så betyr det at hvis du har en eiendom hvor boligen dekker 20% av tomten, så vil du normalt få innvilget en søknad om et tilbygg på opptil 5% av tomtearealet da huset fortsatt vil være innenfor den regulerte utnyttelsesgraden.

 

Hvis du ønsker å bygge ut, så begynner du med å skaffe en kopi av kommunens reguleringsplan for området. Der vil det stå om det i det hele tatt er lov å bygge ut, og i så fall hvor stor utnyttelsesgrad som tillates. Men selv om utnyttelsesgraden skulle overskrides om du realiserer det nye tilbygget ditt, så kan du søke kommunen om tillatelse.

 

Nabovarsel

Husk at papirene må være i orden før du begynner arbeidet. Varsel må sendes til alle berørte naboer, og kommunens plan- og bygningsetat skal ha byggemelding. Hvis du innhenter samtykke fra alle berørte naboer før du sender byggemeldingen, så vil saksbehandlingen for små tilbygg under 50m2 gi en forenklet behandlingsprosedyre. Hvis du da ikke har hørt noe fra kommunens kontor i løpet av 14 dager, så betyr det at søknaden din er innvilget og du kan sette i gang arbeidet. For tilbygg større enn 50m2 er det normalt med en behandlingstid på tre til seks måneder.

 

Spesifisert avtale

For å unngå problemer med arbeidet, bør du sørge for en detaljert skriftlig avtale med byggmesteren. Lag en godt spesifisert plan som følger avtaledokumentene slik at uenigheter og misforståelser holdes på et minimum. Hvis dere avtaler fastpris slipper du ekstra kostnader ved uforutsett merarbeid. Og hvis dere avtaler en dato for ferdigstillelse, så slipper du normalt sett forsinkelser. Vil ikke byggmesteren være med på dette, så bør du i det minste sørge for å avtale en prisantydning – da kan du ikke kreves for mer enn 15% utover den antydede summen.

 

Til sist, venner og arbeidskamerater vet kanskje om noen gode snekkere. Så skaff flere tilbud for å sikre deg en rettferdig pris. Men ikke glem å sjekke referanser – dårlig arbeid blir ikke bedre selv om det er billig.

 

Jeg vil derfor be deg om å ta en kjapp titt på hjemmesiden vår så du selv kan se hva vi kan tilby.

 

Hva er fordelene med å bruke oss?

 

Du får fullstendig innblikk i ditt prosjekt.

Vi hjelper deg med utfordringer ved byggeprosessen som resulterer i at veggene blir utført raskt og effektivt.

Du kan være sikker på at dine vegger er utført på en profesjonell måte.

Du sparer opptil 50% på timeprisen sammenligner med norske fagarbeidere.

Du sparer tid ved å slippe å gå gjennom tilbud fra ulike byggefirmaer samt ringe dem opp.

 

påbygg

 

Nyheter

Gå til arkivet

Finn oss på Facebook