Priser

GULVSLIPING
Gulvsliping fra 170 kr./kvm *
Gulvsliping og lakkering (3 lag med 1 komponent lakk)

Gjelder eikparkett. Minste overflate 50 kvm.

199 kr + mva
Gulvsliping med olje eller lakkering fra 240 kr./kvm *
Gulvsliping med colorant + hardwax fra 260 kr./kvm *
Gulvsliping med colorant + lakkering (2 komponent) fra 280 kr./kvm *
Sparkling hull på skadet parkett fra 50kr. kvm + 40 kr materialer
Dørterskel sliping fra 350 kr./stk *
Hardwax legging  med materialer fra 80 kr./kvm
Hardwax legging  uten materialer fra 60 kr./kvm
Hardwax legging med materialer og pigment fra 90 kr./kvm
 

Fresing av gamle gulv

 

Tillegg; 110 kr./kvm

 

 

Gjelder priser merket med *
Prøver fra 350 kr./kvm stk *
Legging vann på gulvet;
(for å få et bedre resultat legger man vann på gulvet før behandlingen av gulvet)
fra 30 kr./kvm
Behandlig av gulv mindre enn 25 kvm 5000 kr./stk
Trappesliping   (trinn eller opptrinn) fra 390 kr./stk *
Sliping av benkeplate; 60 cm bredde fra 1000 kr./lm *
Sliping av gamle gulv fra gamle oljefarge Tillegg; 110 kr./kvm
 

 

Gjelder priser merket med *
GULVMONTERING
Montering av laminat fra 150 kr./kvm
Montering av treparkett fra 140 kr./kvm
Montering av tregulv som skal hellimes fra 200 kr./kvm
Montering av flyttende gulv med lim; bare fals på gulvplanker limes fra 170 kr./kvm
Montering av tregulv med skruer fra 240 kr./kvm
Montering av tregulv med skruer over vann rør fra 300 kr./kvm
Montering av fiskebein, kvadrat parkett med lim fra 210 kr./kvm
(uten behandling)
Montering av fiskebein, kvadrat parkett med lim fra 230 kr./kvm
(med behandling)
Montering av fiskebein uten lim (click) fra 350 kr./kvm
Montering av chevron gulv fra 240 kr./kvm
Skifte planker på gulv 550 kr./timen
Montering av parkett, tregulv etc. uten dørterskel tilegg 10%  til; gjelder alle prisene oppgitt ovenfor
Montering av parkett, tregulv etc.  på skråning rom
e.g. montering av tregulv som skal hellimes
200 kr. kvm + 10% = 220 kr. kvm
tillegg 10% til pris alle prisene oppgitt ovenfor
Montering av elektrisk bokser på gulvet 1000 kr. stk
Skjæring dører, gulvlister, dørterskel , osv. 370 kr./timen + blad til feinsag
Fjerning avfall fra prosjekt til avfallsanlegg 2500 kr. en gang
 

LISTVERK

Montering av lister opp til 7 cm 370 kr./timen – ca. 8lm
Montering av lister over 7 cm 370 kr./timen – ca. 4lm
Montering av taklister opp till 7 cm 370 kr./timen – ca. 5lm
Montering av taklister over  7 cm 370 kr./timen – ca. 4lm
Montering feielister 370 kr./timen – ca. 8lm
Montering av karmlister 370 kr./timen – ca. 6lm
Montering av overganglister 370 kr./timen – ca. 6lm
 

SPARKLING OG MALING

Sparkling av strietapet (helsparkling) fra 250 kr./kvm
Sparkling av skjøtter mellom gipsplater (vegg) fra 115 kr./kvm
Grunning og maling av gipsvegger; gjelder ett strøk behandling;
prisen inneholder standard (economy) maling
fra 90 kr./kvm
Maling av standard tidligere malt 1,2 x 1,2m vindu uten sporsser;
gjelder maling innvendig. Sparkling og grunning er ikke medtatt
fra 900 kr./stk
 

FLISSLEGGING

Flislegging; fliser 20×20   overflate 5-25m2 fra 600 kr./kvm
Flislegging; fliser 20×20   overflate over 25 kvm fra 500 kr./kvm
Flislegging; fliser 10×10 fra 750 kr./kvm
Flislegging; mosaik fra 1000 kr./kvm
Flislegging; kjøkken: mellom benkeplate og topskap fra 3000 kr./kvm
 

BELEGNINGSSTEIN

Legging belegningsstein; standard ASAK herregardstein; prisen inneholder stein, arbeid, komprimering av terreng og  sand. fra 1000 kr./kvm.
Kantstein – Pris på montering av kantsein er avhenging av type kantstein kunde øsnker. Prisen på montering av kantsein kan gis etter befaring

 

Nyheter

Gå til arkivet

Finn oss på Facebook